úvod | tisk | napište nám
 ... čistě a s vůní
 ... čistě a s vůní
 ... čistě a s vůní
 ... čistě a s vůní
 ... čistě a s vůní

GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR

POUČENÍ o zpracování osobních údajů na webu astera-cistirna-odevu.cz

(Tyto zásady patří návštěvníkům/uživatelům našich webových stránek.)

Správce je:

Astera spol. s r.o.
Marika Habáníková
Jindřišská 5
11000 Praha 1
Česká republika
 
IČ: 61682934

 

 

a prohlašuje

že je seznámen v rozsahu potřebném pro podnikatelskou činnost s Nařízením Evropského parlamentu
a rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

a zavazuje se v rámci platné právní úpravy aplikovat toto nařízení. 

Naše webové stránky slouží pouze informativnímu charakteru, nesbírají tedy žádné osobní údaje o uživateli.

Nemáme formuláře, statistiky ani reklamní kampaně, které by profilovaly uživatele webu.

Soubory cookies jsou pouze krátkodobé, funkční, které nepodléhají souhlasu subjektu údajů.

 

Uživatelé webu mají dle GDPR svá práva:

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. 
Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném
v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří 
• právo na přístup k osobním údajům, 
• právo na opravu, resp. doplnění, 
• právo na výmaz, 
• právo na omezení zpracování, 
• právo na přenositelnost údajů, 
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
se můžete obrátit na Správce nebo na dozorový úřad, kterým je v České republice 
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice, uoou.cz

Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

Výše uvedená práva je možné uplatnit u Správce na základě písemné žádosti zaslané na sídlo Správce, 
nebo elektronickou poštou na adresu: 

info@astera-cistirna-odevu.cz

 


Zodpovědná osoba je Marika Habáníková

 

provozní doba

 

Pondělí - Středa  

   800 - 1800 

Čtvrtek - Pátek

   800 - 1700

 AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

 

 

      

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 


   

 

  

   

    

 

 

 

Anketa

Využíváte často služeb čistírny?

ano velmi
 
občas
 
ne
 

Kontakt

Astera spol. s r.o.
Marika Habáníková
Jindřišská 5
11000 Praha 1
tel.:732 849 879
e-mail:info@astera-cistirna-odevu.cz

Fotogalerie

 
 
O firmě | Ceník služeb | Další služby | Fotogalerie | Kontakty
Webové stránky využívají jen technická cookies k zajištění správné funkčnosti stránek. V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích nepodléhají souhlasu ani zamítnutí.
Beru na vědomí